به وب سایت حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت خوش آمدید
سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦
HOME|صفحه اصلی دانشگاه|تماس با ما
منو اصلی
ساختار
 

تعریف حاکمیت بالینی

چارچوبي که در آن سازمان هاي ارائه کننده خدمت در قبال بهبود دائمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که در آن تعالي در خدمات باليني شکوفا مي شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازند.   

تقریبا مشابه ایزو در صنعت است

ابلاغ قانون حاکمیت بالینی توسط مقام محترم وزارت  بهداشت درمان و اموزش پزشکی:

—        عنوان قانون:           حاكميت خدمات باليني

—        متن قانون:

—        شماره : 388044
تاریخ :1388/8/10
جناب آقاي دكتر    .  .  .  رئ
يس محترم دانشگاه علوم پزشكي
با سلام و احترام
باتوجه به اينكه در سال‌هاي اخير برنامه‌هاي متعدد و مداخلات ارزشمندي براي ارتقاي خدمات درماني و بهداشتي در كشور اجرا شده‌، مسئولان و كاركنان نظام سلامت توفيق دارند تا با تلاش بي‌وقفه و متعهدانه در ارائه خدمت، سلامت آحاد جامعه را افـزايش دهند و رضايت خداوند و مردم شريف را طلب كنند. ايام مبارك ميلاد امام رضا (ع) فرصت مغتنمي است تا با نگاهي دوباره به سازوكارهاي موجود در كشور و تقويت نقاط قوت و كاهش كاستي‌ها ارتقاي بيش از پيش كيفيت خدمات سلامت را موجب شد. تامين كيفيت خدمات چالش جهاني و تلاش مداوم نظام‌هاي سلامت است. تداوم اين تلاش است كه مسئول بودن يك نظام سلامت را نشان مي‌دهد. انتظار مردم شريف آن است كه خدمات بهداشت و درمان با حداكثر كيفيت ارايه شوند. "حداكثر كيفيت" اشاره به مفهومي گسترده دارد و جنبه‌هاي متعددي از جمله اثربخشي خدمت، مصرف بهينه منابع، ارائ
ه عادلانه خدمات، ايمني، به‌موقع و متناسب بودن خدمات و توجه به خواسته‌ها و انتظارات فرهنگي و مذهبي مردم را در بر مي‌گيرد.
برنامه‌هاي قبلي در كشور و در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مدل هاي متعددي را در بر مي‌گيرند كه هر كدام نقاط قوت و ضعفي داشته‌اند. نتيجه ناخواسته و جانبي اين وضعيت، گسسته شدن فرايند كيفيت است. در حال حاضر كميته‌هاي متعدد و جايگاه‌هاي متنوعي به امر كيفيت مي‌پردازند كه به رغم جنبه هاي مثبت آن موجب عملكردهاي مقطعي و از دست دادن ديد جادر بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دولت‌ها و نظام هاي سلامت درگير ايجاد موسسات جديد، مكانيسم ها و فرآيندهايي هستند كه هدف آنها حفظ و ارتقاء مداوم كيفيت خدمات سلامتي است. طراحي و اجراي نظام منسجم ارتقاي كيفيت نيازمند عزم جدي است. ضمن آن كه هر نظام ارتقاء كيفيتي بايد ملزومات و شرايط فرهنگي و نظام سلامت كشور را در نظر گرفته و به اصطلاح بومي باشد. :در اين ميان مفهومي با عنوان حاكميت خدمات باليني

—        (clinical governance)

—        در كشورهاي ديگر آزمون موفقي شده و مورد توجه قرار گرفته است. بنا بر تجربه‌هاي موجود در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و برخي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي انتظار مي‌رود اجراي درست و منطبق با شرايط كشور حاكميت خدمات باليني برخي مشكلات نظام سلامت را پاسخ گويد. شوراي سياستگذاري تلاش‌هاي انجام شده در كشور و مطالعات چند سال اخير را بررسي و برنامه حاكميت خدمات باليني در جلسه مورخ 4 آبان 1388 مطرح شد. با توجه به اينكه چهارچوب فوق به عنوان روش موردقبول وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي قرارگرفته است انتظار اينجانب آن است كه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با ايجاد سازوكار مناسب و توجه به توصيه‌هاي زير تا پايان سال گام‌هاي مهم و جدي در جهت پياده‌سازي برنامه حاكميت خدمات باليني بردارند.مع نگر شده است.

          از روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي انتظار مي‌رود موارد زير را با دقت پيگيري و اجرا نمايند:

—       
1- تشكيل ستاد اجراي برنامه حاكميت خدمات باليني به رياست رئيس دانشگاه ستاد بايد صاحب‌نظران موضوعي، مديران مرتبط و ارائه ‌كنندگان خدمت را در بر گيرد. اولويت اول و توجه اصلي ستاد، ارتقاء كيفيت خدمات باليني در كليه واحدهاي ارائه خدمت درماني و بهداشتي است كه دانشگاه مسئوليت مستقيم آنها را به عهده دارد. اما لازم است به تدريج اجراي برنامه با فراهم‌سازي سازوكار مناسب در كليه واحدهاي ارائه خدمت درماني و بهداشتي منطقه تحت پوشش دانشگاه پيگيري شود.

—        - فراهم كردن زير ساخت‌‌هاي اوليه در راستاي اجراي برنامه حاكميت خدمات باليني
مهم‌ترين گام در اين مرحله فرهنگ‌ سازي و آموزش است. برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي براي افراد كليدي در ستاد و واحدهاي ارائه دهنده خدمت (بيمارستان‌ها، شبكه‌هاي بهداشت و درمان) ضرورت دارد. ضمن آنكه لازم است اولويت‌هاي اجراي برنامه در سطح دانشگاه و واحدها شناسايي و ابلاغ شوند.

—        - ايجاد هماهنگي و تطابق در برنامه‌هاي مختلف ارتقاء كيفيت
نبايد به برنامه حاكميت خدمات باليني به عنوان برنامه‌اي در كنار ديگر برنامه‌ها نگاه كرد. لازم است به تدريج كليه خدمات و كارگروه‌هايي كه به نوعي به ارتقاء كيفيت مي‌پردازند به عنوان بخشي از اين برنامه در نظر گرفته شوند.
نمونه‌هايي از موارد با اهميت كه لازم است در اين مرحله به آنها توجه شده و تلاش جدي در اجراي آنها صورت گيرد در زير آورده شده اند:

—        4- ايجاد سازوكار منسجم در تمامي واحدها براي رسيدگي به شكايات رسيدگي به شكايات نبايد به مراجعان اورژانس محدود شود و بايد تمامي گروه‌هاي مراجعان به مراكز درماني و بهداشتي را در بر گيرد.

—        5- ارتقاء فرآيندها و اقداماتي كه در جهت تكريم بيماران، همراهان و مراجعان انجام مي‌شوند.

—        6- توجه به موضوعات مهم ايمني بيمار. توجه به ايمني بيمار مي‌تواند در ابتدا با اجراي جدي مداخلات زير شروع شود:
• كاهش عفونت بيمارستاني (مانند برنامه‌هاي شستشوي دست) – در شرايط كنوني و بروز پاندمي آنفلوانزا نوع A انجام و استقرار مداخلات موثر در كاهش عفونت هاي بيمارستاني و انتقال بيماري‌هاي عفوني در بيمارستان ضرورت حياتي دارد
• جراحي ايمن – كاهش عوارض و مخاطرات ناشي از جراحي.
• كاهش عوارض دارويي و تجويز منطقي دارو – اجراي جدي مداخلات موجود در گزارش‌دهي و كاهش عوارض و تجويز منطقي.

—        معاونت آموزشي
1- نسبت به تدوين برنامه‌هاي آموزش مداوم براي پزشكان و پرستاران با مضمون حاكميت خدمات باليني و ارتقاي كيفيت اقدام نمايد.
2- گزارشي از وضعيت تدريس موضوعات مرتبط با حاكميت خدمات باليني و ارتقاي كيفيت در برنامه درسي دانشجويان رشته‌هاي مختلف باليني عمومي و تخصصي و رشته‌هاي مرتبط پايه ارايه شود و در صورت لزوم راهكارهاي اصلاحي پيشنهاد شوند.

—       
معاونت تحقيقات و فن‌آوري
 برنامه‌اي براي حمايت بيشتر از مطالعات تحقيقاتي و روش‌هاي پژوهشي مرتبط با ارتقاي كيفيت و حاكميت خدمات باليني (تامين مالي، تشويق و جايزه، توانمندسازي) ارايه كند.


دكتر مرضيه وحيددستجردي

وزير

 ردیف و ساختار حاکمیت بالینی در دانشگاهها و بیمارستانها در فایل زیر بطور کامل توضیح داده شده است:

   دانلود فایل : RADIfVA SAKHTAR.pdf           حجم فایل 1161 KB