به وب سایت حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت خوش آمدید
سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦
HOME|صفحه اصلی دانشگاه|تماس با ما
منو اصلی
شرح وظايف دفتر حاكميت باليني
 

شرح وظايف دفتر حاكميت باليني در بيمارستان ها

 

دفتر تعالی و حاکمیت بالینی در بیمارستان:

  • - فرهنگ سازی و جلب حمایت ذینفعان (خدمت دهنده و خدمت گيرنده) در بیمارستان
  • - نياز سنجي آموزشي، برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي منظم و مستمر دست اندركاران اجراي برنامه استقرار حاكميت خدمات باليني
  • - استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان
  • - نظارت و پايش مستمر و منظم بر نحوه استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان
  • - ثبت و نگهداري مستندات اجراي برنامه
  • - ارایه گزارشات مدون به ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه