به وب سایت حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت خوش آمدید
سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦
HOME|صفحه اصلی دانشگاه|تماس با ما
منو اصلی
اعتباربخشی
 

برای دانلود کتاب استانداردهای اعتبار بخشی اینجا کلیک کنید

یکی از برنامه های مهم اموزشی برای استقرار اعتبار بخشی  focus PDCA میباشد برای دانلود ان کلیک کنید.

فایل های اموزشی اعتبار بخشی: این فایل ها مجموعه ای از استانداردها و سنجه های مورد استفاده در فرایند اجرای اعتبار بخشی واحد های درمانی هستند در صورت نیاز به موارد بیشتر کتبا اعلام فرمایید.

فایل های اکسل سنجه ها (excell file)جهت دانلود در این صفحه اپلود شد

فایل اموزشی تجزیه تحلیل sowt با توجه ابهامات موجود در این رابطه بار گزاری شد.

لیست داروهای ترالی اورژانس ویرایش چهارم جهت بهره برداری در بخش های اورژانس بارگزاری شد.

   دانلود فایل : terali urjent estandar.pdf           حجم فایل 244 KB
   دانلود فایل : SWOT.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود فایل : Excel files.rar           حجم فایل 1026 KB
   دانلود فایل : Committees.pdf           حجم فایل 498 KB
   دانلود فایل : committee.pdf           حجم فایل 1478 KB
   دانلود فایل : Dialysis.pdf           حجم فایل 944 KB
   دانلود فایل : ICU.pdf           حجم فایل 0 KB
   دانلود فایل : ICU .pdf           حجم فایل 1603 KB
   دانلود فایل : CCU .pdf           حجم فایل 1614 KB
   دانلود فایل : urgent.pdf           حجم فایل 500 KB
   دانلود فایل : shimidarmani.pdf           حجم فایل 581 KB
   دانلود فایل : ravanpezeshki.pdf           حجم فایل 563 KB
   دانلود فایل : jarrahi.pdf           حجم فایل 354 KB
   دانلود فایل : enteghalkhoon.pdf           حجم فایل 340 KB
   دانلود فایل : darookhaneh.pdf           حجم فایل 1171 KB
   دانلود فایل : dakheli.pdf           حجم فایل 115 KB
   دانلود فایل : azmayeshgah.pdf           حجم فایل 282 KB
   دانلود فایل : atfall.pdf           حجم فایل 893 KB
   دانلود فایل : taghziyeh.pdf           حجم فایل 719 KB
   دانلود فایل : radiology.pdf           حجم فایل 486 KB
   دانلود فایل : modityatparastari.docx           حجم فایل 384 KB
   دانلود فایل : nemooneh.khatmashy(policy).docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود فایل : modiriyatpasmandha.pdf           حجم فایل 1222 KB
   دانلود فایل : madarekpezeshki.pdf           حجم فایل 751 KB
   دانلود فایل : modiriyatpasmandha.pdf           حجم فایل 751 KB
   دانلود فایل : madarekpezeshki.pdf           حجم فایل 751 KB
   دانلود فایل : CSR.pdf           حجم فایل 1276 KB
   دانلود فایل : AutoC01.pdf.pdf           حجم فایل 2459 KB
   دانلود فایل : AutoC01.pdf.pdf           حجم فایل 2459 KB
امتیازدهی