به وب سایت حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت خوش آمدید
سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦
HOME|صفحه اصلی دانشگاه|تماس با ما
منو اصلی
پزشک خانواده
 

اجرای طرح پزشک خانواده در سطوح 2 و 3 بر اساس نسخه   02       و     شیوه نامه اجرایی 2و3در دستور کار وزارت خانه قرار دارد.

اقدامات انجام شده در این زمینه در حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

1-تشکیل جلسه توجیهی اولیه

2-تدوین برنامه عملیاتی

3-تدوین جداول ارجاع،فلوچارت های مسیر ارجاع(در سه مسیر جیرفت 1     و جیرفت2    و   کهنوج  ، منتهی  به بیمارستان مبداء)

4-تشکیل جلسات اموزشی و توجیهی متعدد برای گروههای هدف پزشکی و پیراپزشکی در بیمارستانهای تابعه

5-ارسال مستندات به وزارتخانه

   دانلود فایل : shivenameh23.pdf           حجم فایل 3127 KB
   دانلود فایل : jadval erjaa.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود فایل : flochart.maseer.jiroft1.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود فایل : flo.chart.maseer.jiroft2.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود فایل : flochart.maseer.erjaa.kahnuj.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود فایل : dastorolamal.pezeshk.khanevadeh02.docx           حجم فایل 127 KB
امتیازدهی